La junta

La nostra organització

La Junta de la Coral l’Aliança està formada pels President, els caps de corda i els vocals.

No hi ha membres per mostrar